新闻中心

上海工商抽检陶瓷砖 不及格率为4.76%

上海工商抽检陶瓷砖 不及格率为4.76%

  

从上海市工商局得悉,该局近期集中组织气力对部门建材超市 、商场 、市场发卖的93个批次人造板及其成品、陶瓷砖进行了质量抽检和市场查抄 。经检测 ,有25个批次不及格 。

人造板及其成品不及格率为33.3%

本次对九星、中昕等13家建材超市 、商场、市场发卖的72个批次细木匠板、中密度纤维板 、难燃胶合板、装潢单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板等各类型人造板及其成品进行了质量抽检和市场查抄。经检测 ,有24个批次不及格,不及格率为33.3%。不及格项目触及甲醛释放量 、静曲强度和燃烧机能等 。

如九星市场上海闵行区仕季丰建材经营部发卖的“寅马”牌细木匠板(型号规格:2440*1220*17(㎜),E1) ,甲醛释放量实测为13.8㎎/L (尺度值应≤1.5㎎/L。如九星市场上海市闵行区永源木业经营部发卖的标称由广东省开平市顺隆木业成品厂出产的“众美安”牌难燃胶合板(型号规格:2440*1220*12(㎜),Ⅱ类,B级), 燃烧增加率指数实测为155 W/s(尺度值应≤120W/s)、总放热量实测为14MJ(尺度值应≤7.5MJ)。

据领会 ,甲醛释放是一个迟缓的进程,释放期长达3年-15年 。甲醛是世界上公认的有害物资,该指标超标 ,污染室内情况,风险人体健康。本次抽检发现,甲醛释放量超标 ,有17个批次。

陶瓷砖不及格率为4.76%

本次对奉贤、金山 、青浦等6个区发卖的21个批次陶瓷砖进行了质量抽检,经检测,有1个批次不及格 ,不及格率为4.76% 。上海沪松五金建材市场上海市闵行区闽之浦五金建材店发卖的标称由广东省四会市科迪瓷砖有限公司出产的“兴雅”牌陶瓷砖(型号规格:300×300×7.8(m)) ,粉碎强度实测为678.3N(尺度值应≥800N)。粉碎强度低的产物利用中轻易开裂、破裂,或概况呈现缺点。

工商部分暗示,按照本次抽检成果 ,已责令相干经营者当即住手发卖不及格商品,并召开行政约见会,催促经营者增强自律意识 ,当真实行商品质量把关义务,避免有平安隐患的商品流入消费者手中 。

以上你浏览了“上海工商抽检陶瓷砖 不及格率为4.76%”这篇文章,或许你还有爱好浏览以下内容:

1、客堂设计:回归天然 14个清爽客堂赏识

2 、玄关设计集锦:进家世一道风光线 40套玄关案例集锦

3 、经典装修案例:清点网友最爱的原木风装修榜单前20名

4、收纳用品保举:小户型不懊恼 边角巧操纵助你好收纳

5、客堂布景墙设计:墙壁有话要说 14图读懂客堂布景墙

6 、装修常识:22种装修气概全解读 看看哪一种气概最合适你

金坛婚恋网有限公司

cóng shàng hǎi shì gōng shāng jú dé xī ,gāi jú jìn qī jí zhōng zǔ zhī qì lì duì bù mén jiàn cái chāo shì 、shāng chǎng 、shì chǎng fā mài de 93gè pī cì rén zào bǎn jí qí chéng pǐn 、táo cí zhuān jìn háng le zhì liàng chōu jiǎn hé shì chǎng chá chāo 。jīng jiǎn cè ,yǒu 25gè pī cì bú jí gé 。

rén zào bǎn jí qí chéng pǐn bú jí gé lǜ wéi 33.3%

běn cì duì jiǔ xīng 、zhōng xīn děng 13jiā jiàn cái chāo shì 、shāng chǎng 、shì chǎng fā mài de 72gè pī cì xì mù jiàng bǎn 、zhōng mì dù xiān wéi bǎn 、nán rán jiāo hé bǎn 、zhuāng huáng dān bǎn tiē miàn rén zào bǎn 、jìn zì jiāo mó zhǐ shì miàn rén zào bǎn děng gè lèi xíng rén zào bǎn jí qí chéng pǐn jìn háng le zhì liàng chōu jiǎn hé shì chǎng chá chāo 。jīng jiǎn cè ,yǒu 24gè pī cì bú jí gé ,bú jí gé lǜ wéi 33.3%。bú jí gé xiàng mù chù jí jiǎ quán shì fàng liàng 、jìng qǔ qiáng dù hé rán shāo jī néng děng 。

rú jiǔ xīng shì chǎng shàng hǎi mǐn háng qū shì jì fēng jiàn cái jīng yíng bù fā mài de “yín mǎ ”pái xì mù jiàng bǎn (xíng hào guī gé :2440*1220*17(㎜),E1),jiǎ quán shì fàng liàng shí cè wéi 13.8㎎/L (chǐ dù zhí yīng ≤1.5㎎/L。rú jiǔ xīng shì chǎng shàng hǎi shì mǐn háng qū yǒng yuán mù yè jīng yíng bù fā mài de biāo chēng yóu guǎng dōng shěng kāi píng shì shùn lóng mù yè chéng pǐn chǎng chū chǎn de “zhòng měi ān ”pái nán rán jiāo hé bǎn (xíng hào guī gé :2440*1220*12(㎜),Ⅱlèi ,Bjí ), rán shāo zēng jiā lǜ zhǐ shù shí cè wéi 155 W/s(chǐ dù zhí yīng ≤120W/s)、zǒng fàng rè liàng shí cè wéi 14MJ(chǐ dù zhí yīng ≤7.5MJ)。

jù lǐng huì ,jiǎ quán shì fàng shì yī gè chí huǎn de jìn chéng ,shì fàng qī zhǎng dá 3nián -15nián 。jiǎ quán shì shì jiè shàng gōng rèn de yǒu hài wù zī ,gāi zhǐ biāo chāo biāo ,wū rǎn shì nèi qíng kuàng ,fēng xiǎn rén tǐ jiàn kāng 。běn cì chōu jiǎn fā xiàn ,jiǎ quán shì fàng liàng chāo biāo ,yǒu 17gè pī cì 。

táo cí zhuān bú jí gé lǜ wéi 4.76%

běn cì duì fèng xián 、jīn shān 、qīng pǔ děng 6gè qū fā mài de 21gè pī cì táo cí zhuān jìn háng le zhì liàng chōu jiǎn ,jīng jiǎn cè ,yǒu 1gè pī cì bú jí gé ,bú jí gé lǜ wéi 4.76%。shàng hǎi hù sōng wǔ jīn jiàn cái shì chǎng shàng hǎi shì mǐn háng qū mǐn zhī pǔ wǔ jīn jiàn cái diàn fā mài de biāo chēng yóu guǎng dōng shěng sì huì shì kē dí cí zhuān yǒu xiàn gōng sī chū chǎn de “xìng yǎ ”pái táo cí zhuān (xíng hào guī gé :300×300×7.8(m)),fěn suì qiáng dù shí cè wéi 678.3N(chǐ dù zhí yīng ≥800N)。fěn suì qiáng dù dī de chǎn wù lì yòng zhōng qīng yì kāi liè 、pò liè ,huò gài kuàng chéng xiàn quē diǎn 。

gōng shāng bù fèn àn shì ,àn zhào běn cì chōu jiǎn chéng guǒ ,yǐ zé lìng xiàng gàn jīng yíng zhě dāng jí zhù shǒu fā mài bú jí gé shāng pǐn ,bìng zhào kāi háng zhèng yuē jiàn huì ,cuī cù jīng yíng zhě zēng qiáng zì lǜ yì shí ,dāng zhēn shí háng shāng pǐn zhì liàng bǎ guān yì wù ,bì miǎn yǒu píng ān yǐn huàn de shāng pǐn liú rù xiāo fèi zhě shǒu zhōng 。

yǐ shàng nǐ liú lǎn le “shàng hǎi gōng shāng chōu jiǎn táo cí zhuān bú jí gé lǜ wéi 4.76%”zhè piān wén zhāng ,huò xǔ nǐ hái yǒu ài hǎo liú lǎn yǐ xià nèi róng :

1、kè táng shè jì :huí guī tiān rán 14gè qīng shuǎng kè táng shǎng shí

2、xuán guān shè jì jí jǐn :jìn jiā shì yī dào fēng guāng xiàn 40tào xuán guān àn lì jí jǐn

3、jīng diǎn zhuāng xiū àn lì :qīng diǎn wǎng yǒu zuì ài de yuán mù fēng zhuāng xiū bǎng dān qián 20míng

4、shōu nà yòng pǐn bǎo jǔ :xiǎo hù xíng bú ào nǎo biān jiǎo qiǎo cāo zòng zhù nǐ hǎo shōu nà

5、kè táng bù jǐng qiáng shè jì :qiáng bì yǒu huà yào shuō 14tú dú dǒng kè táng bù jǐng qiáng

6、zhuāng xiū cháng shí :22zhǒng zhuāng xiū qì gài quán jiě dú kàn kàn nǎ yī zhǒng qì gài zuì hé shì nǐ

上一篇:东鹏:2016年瓷砖影响力5强 下一篇:9-10月份我国瓷砖产量同比下降50%

LEAVE A COMMENT


友情链接: